Rzeczoznawca majątkowy Wrocław, Nowa Sól

Rzeczoznawca majątkowy Mateusz Piętak posiadający uprawnienia numer 7068 z zakresu wyceny nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw, syndyków, komorników instytucji finansowych oraz klientów indywidualnych na terenie miasta Wrocławia i Nowej Soli wraz z przyległymi powiatami. Wykonywane opracowania to wyceny nieruchomości typowych takich jak wycena mieszkania, wycena domu jednorodzinnego czy wycena działki budowlanej jak i wyceny nieruchomości komercyjnych takich jak lokale usługowe, magazyny czy przedsiębiorstwa. Poza wyceną nieruchomości oferta obejmuje analizy, opinie, ekspertyzy i pozostałe opracowania związane z nieruchomością lub ich rynkiem.

Wycena nieruchomości

W ramach usługi wyceny rzeczoznawca nieruchomości sporządza opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego, wycena nieruchomości obejmuje:

 •  nieruchomości lokalowe,
 •  nieruchomości gruntowe,
 •  budynki oraz budowle w trakcie budowy,
 •  ograniczone prawa rzeczowe,
 •  maszyny oraz urządzenia trwale związane z gruntem.
 Całość oferty przedstawiona została przedstawiona w zakładce oferta.

Wycena mieszkań

Wycena mieszkań, jako oferta jest skierowana do inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. W większości taką wycena nieruchomości sporządzana jest dla celów zabezpieczenia kredytu hipotecznego. Jednak istnieją inne cele, na jakie sporządza się taką wycenę. Należą do nich między innymi:

 • ustalenie ceny sprzedaży mieszkania,
 • zniesienie współwłasności przez właścicieli,
 • postępowanie egzekucyjne oraz inne.
Wycena nieruchomości jaką jest wycena mieszkań przygotowywana jest w czasie nie dłuższym niż pięć dni roboczych od dnia, w którym przeprowadzono oględziny nieruchomości wycenianej.
Rzeczoznawca Majątkowy Wrocław
wycena nieruchomości wrocław
Pozostałe opracowania

Opinie niebędące wyceną nieruchomości

Zakres tej usługi obejmuje sporządzanie pisemnych opinii dotyczących efektywności inwestowania w nieruchomości, skutki finansowe uchwalania lub zmiany planów miejscowych. W rezultacie klient otrzymuje opinię nie będąca operatem szacunkowym. Jako rzeczoznawca nieruchomości oferuję również pomoc w sprawach urzędowych związanych z nieruchomościami w ramach konsultacji. 

Pozostałe opracowania

Rzeczoznawca majątkowy na potrzeby klienta sporządza analizy rynku nieruchomości. Analiza może obejmować różne rodzaje nieruchomości jak i różne obszary ze względu na położenie rynku. Opracowania takie najczęściej tworzy się dla celów kupna, sprzedaży nieruchomości lub dla określenia potencjału inwestycyjnego danego rynku. Reasumując, wycena nieruchomości nie jest zawarta w takim opracowaniu.

najczęściej zadawane pytania

Termin realizacji zlecenia wyceny nieruchomości zależy do wielu czynników. Należą do nich między innymi rodzaj, lokalizacja czy dostęp do dokumentów nieruchomości będącej przedmiotem wyceny. Wycena mieszkania czy wycena domu zajmują około pięciu dni od oględzin nieruchomości, oczywiście są to najczęstsze rodzaje nieruchomości będące przedmiotem wyceny. Termin ten wydłuża się dla pozostałych nieruchomości. Ze względu na to termin realizacji ustalany jest indywidualnie z klientem.

Cena, podobnie do czasu realizacji zlecenia wynika z wielu czynników. Do najważniejszych z nich zalicza się:

 • specyfika oraz rodzaj nieruchomości,
 • cel oraz zakres wyceny,
 • konieczność wykonania dodatkowych czynności takich jak inwentaryzacja, pomiary,
 • koszt uzyskania niezbędnych dokumentów,
 • pozostałe koszty rzeczoznawcy związane z dojazdem, podatkami, opłatami skarbowymi.
Dlatego po orientacyjny cennik usług związanych z wyceną nieruchomości zapraszam do zakładki oferta, znajdują się tam między innymi usługi takie jak wycena mieszkania, wycena domu oraz wycena gruntu niezabudowanego.

Zgodnie z art. 156 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami operat szacunkowy może być wykorzystywany do celów, dla których został sporządzony przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia. Po upływie tego czasu wykorzystanie operatu możliwe jest wyłącznie po potwierdzeniu jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego, który umieszcza stosowną analizę oraz klauzulę w opracowaniu. Możliwe jest to wyłącznie wtedy, gdy nie wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub innych czynników, o których mowa w art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zaktualizowany operat jest ważny 12 miesięcy od daty aktualizacji z zastrzeżeniem wynikającym z art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z tym proszę osoby zainteresowane przedłużeniem ważności operatu na kontakt co najmniej miesiąc przez końcem jego ważności. 

 

Jako rzeczoznawca majątkowy oferuję usługi takie jak  wycena nieruchomości oraz inne na terenie Wrocławia oraz powiatów sąsiednich. Po uprzednim kontakcie możliwa jest również wycena nieruchomości na terenie Nowej Soli oraz przyległych powiatów w województwie lubuskim.

Rodzaj dokumentów różni się ze względy na to jaka nieruchomość jest przedmiotem wyceny. Dlatego w każdym przypadku wykaz niezbędnych dokumentów ustalany jest indywidualnie. Poniżej zamieszone są podstawowe dokumenty dla najbardziej popularnych nieruchomości.

W przypadku wyceny mieszkań oraz lokali niemieszkalnych są to:

 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, umowa przedwstępna, umowa darowizny, inne),
 • rzut lokalu oraz dane o powierzchni,
 • decyzja o sposobie użytkowania – dla lokali niemieszkalnych,
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu – jeżeli zostało wydane.

W przypadku wyceny domu są to:

 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, umowa przedwstępna, umowa darowizny, inne),
 • odpis z księgi wieczystej lub wydruk z Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych,
 • wypis z ewidencji gruntów oraz mapa ewidencyjna z oznaczeniem budynku,
 • pozostałe dokumenty związane z obiektem.
W przypadku wyceny działek są to:
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, umowa przedwstępna, umowa darowizny, inne),
 • odpis z księgi wieczystej lub wydruk z Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych,
 • wypis z ewidencji gruntów oraz mapa ewidencyjna z oznaczeniem gruntu,
 • dokument potwierdzający przeznaczeniu nieruchomości (wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy.
Przede wszystkim opieram się na dokumentach dostarczonych przez klientów. W przypadku gdy wycena wymaga dodatkowych materiałów z innego rodzaju dokumentów staram się je uzupełniać samodzielnie po uprzednim kontakcie w z klientem. 

 

Współpraca ze mną to
terminowa
relizacja
Rzetelność wykonania
Indywidualne podejście
Gwarancja rozsądnej ceny

Potrzebujesz wyceny?

EstateValue

Wycena nieruchomości

Mateusz Piętak
rzeczoznawca majątkowy Wrocław
nr upr. 7068

Social media

Rzeczoznawca nieruchomości Wrocław

copyright 2021