O mnie

Jestem absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończyłem również studia podyplomowe na kierunku wycena nieruchomości na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. 

We wrześniu 2017 roku uzyskałem tytuł rzeczoznawcy majątkowego, tytuł ten uprawnia mnie do działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. 

Poza tematyką nieruchomości jestem związany z sektorem finansowym. Posiadam międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem finansowym oraz w wycenie instrumentów finansowych. W dziedzinie zarządzania ryzykiem finansowym w 2020 roku uzyskałem międzynarodowy tytuł Financial Risk Manager wydawany przez Global Association of Risk Professionals.


EstateValue

Wycena nieruchomości

Mateusz Piętak
rzeczoznawca majątkowy Wrocław
nr upr. 7068

Social media

Rzeczoznawca nieruchomości Wrocław

copyright 2021