Rzeczoznawca majątkowy - Wrocław

Przedstawiona poniżej współpraca odnosi się do usługi wyceny nieruchomości, która jest podstawową i jednocześnie najczęściej wybieraną usługą świadczoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Poza nią w ofercie znajdują się również opinie niebędące wyceną nieruchomości, analizy oraz konsultacje. Są one skierowane do wszystkich klientów na terenie miasta Wrocław, Nowa Sól oraz powiatów sąsiadujących.

Klienci indywidualni

Cel wyceny

Najczęściej występującym celem wyceny dla klientów indywidualnych jest zabezpieczenie wierzytelności w formie kredytu hipotecznego. Taka wycena stanowi istotny element zbioru dokumentów, które osoba starająca się o kredyt składa do banku. Czas jaki rzeczoznawca majątkowy musi poświęcić na sporządzenie takiej wyceny zależy w tym przypadku głównie od przedmiotu wyceny. 
Kolejnym często spotykanym celem wyceny dla klientów indywidualnych jest ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości. W dużej mierze dotyczy to nieruchomości w pewnym stopniu nietypowych, gdzie ciężko określić samemu prawdopodobną cenę do osiągnięcia na rynku.
Poza wspomnianymi, rzeczoznawca majątkowy sporządza wyceny dla klientów indywidualnych w celu:

 • zniesienia współwłasności, 
 • ubezpieczenia,
 • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • innych celów w uzgodnieniu z klientem.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny w operatach szacunkowych sporządzanych dla klientów indywidualnych są zazwyczaj nieruchomości typowe (w przypadku zabezpieczenia wierzytelności) takie jak lokale mieszkalne, lokale usługowe, domy mieszkalne czy bardzie czasochłonne, domy w budowie. Gdy celem jest ustalenie ceny sprzedaży lub kupna przedmiotem wyceny bywają nieruchomości nietypowe. Przykładem są nieruchomości łączące ze sobą kilka funkcji takich jak mieszkalna oraz usługowa. 

Klienci instytucjonalni

Cel wyceny

Klientami instytucjonalnymi są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze, jednostki budżetowe, organizacje oraz instytucje niedochodowe. Wśród podmiotów gospodarczych wyróżnia się przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe oraz usługowe.

 • skarbowo – podatkowych,
 • ustalenia ceny kupna lub sprzedaży,
 • sprawozdań finansowych,
 • ubezpieczeń,
 • prowadzenia negocjacji,
 • odszkodowań,
 • wniesienia aportu do spółki,
 • innych, celów w uzgodnieniu z klientem.

Przedmiot wyceny

ze względu na szeroki zakres celów, na jakie sporządzane są wyceny przedmiotem bywają różnego rodzaju nieruchomości. Przedmiotem mogą być różnorodne nieruchomości komercyjne takie jak hotele, pensjonaty, nieruchomości zabudowane wieloma budynkami produkcyjno-magazynowymi, centra dystrybucyjne oraz logistyczne, lasy, wielkopowierzchniowe nieruchomości gruntowe niezabudowane, stawy, uprawy rolne oraz hodowlane. Przedmiotem wyceny mogą być maszyny oraz urządzenia, które są trwale związane z nieruchomością, przykładem może być silos zbożowy lub winda. Wyceny takie ze względu na swój indywidualny oraz złożony charakter są najbardziej czasochłonne. 

Komornicy oraz syndykowie

Cel wyceny

Rzeczoznawca majątkowy wykonując wycenę dla komorników oraz syndyków sporządza je w celach:

 • sądowo-komorniczych,
 • ustalenia ceny sprzedaży.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny w przypadku tego rodzaju wycen może być każdy rodzaj nieruchomości oraz maszyny lub urządzenia, które jest trwale związane z gruntem. Może to być lokal mieszkalny lub usługowy, który stał się przedmiotem postępowania komorniczego jak i centrum logistyczne, które syndyk próbuje zbyć aby zaspokoić wierzycieli. Czas oraz ilość pracy rzeczoznawcy majątkowego w głównej mierze zależy tutaj od przedmiotu wyceny. Współpraca z komornikami oraz syndykami realizowana jest wyłącznie na terenie miasta Wrocław oraz powiatów sąsiadujących.

EstateValue

Wycena nieruchomości

Mateusz Piętak
rzeczoznawca majątkowy Wrocław
nr upr. 7068

Social media

Rzeczoznawca nieruchomości Wrocław

copyright 2021