Wycena nieruchomości - Wrocław, Nowa Sól

Jako rzeczoznawca majątkowy oferuję wycenę nieruchomości na trenie miasta Nowej Soli oraz Wrocławia. W ramach tej usługi sporządzany jest operat szacunkowy. Jest to dokument urzędowy sporządzany w formie pisemnej poświadczający wartość nieruchomości. Sporządza się go do celów:

Przedmiotem wyceny mogą być różnego rodzaju nieruchomości, maszyny i urządzenia trwale związane z gruntem oraz związane z nimi prawa. Operaty szacunkowe sporządza się dla:

Przedmiot oraz cel wyceny to dwa najistotniejsze czynniki wpływające na cenę usługi wyceny nieruchomości. Te dwie zmienne determinują czas, jaki rzeczoznawca musi poświęcić na przygotowanie rzetelnej, realnie odwzorującej zachowania rynku opinię o wartości nieruchomości. Opinia ta wielokrotnie jest podstawą podejmowania istotnych decyzji.

Wycena mieszkań

Wycena mieszkań obejmuje lokale mieszkalne, domy jednorodzinne oraz całe obiekty mieszkalne takie jak kamienice czy budynki wielorodzinne i inwestycje deweloperskie. Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych oraz instytucji. Wycena mieszkań takich jak pojedyncze lokale mieszkalne czy domy jednorodzinne zajmuje rzeczoznawcy około pięciu dni od dnia, w którym przeprowadzone zostały oględziny nieruchomości.

Wycena nieruchomości musi być sporządzona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Zapraszam do zapoznania się z przykładowymi cennikami na dole strony. Wycena mieszkań oraz innych nieruchomości czy jej składników kierowana jest do klientów z Wrocławia w województwie dolnośląskim i Nowej Soli w województwie lubuskim wraz z sąsiednimi powiatami.

Opinie oraz konsultacje

W ramach doradztwa na rynku nieruchomości świadczę usługi związane z przygotowaniem opinii niebędących operatem szacunkowym. Takimi opiniami są między innymi opinie o efektywności inwestycyjnej w nieruchomości, w której analizowane są nakłady finansowe wymagane do zrealizowania projektu wraz z jego potencjalną stopą zwrotu. Do tych usług zalicza się również sporządzanie opinii o skutkach finansowych uchwalania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Opinia taka to nie wycena nieruchomości.

Koszt takich opracowań jest ustalany z klientem indywidualnie biorąc pod uwagę potrzeby inwestora oraz zakres jakim objętym jest opinia.

Oferuję również pomoc w sprawach urzędowych związanych z nieruchomościami, analizę dokumentów, oraz konsultacje. Koszt takiej usługi to 150zł za godzinę. 

Rzeczoznawca Majątkowy Wrocław

Pozostałe opracowania

Zakresem pozostałych opracowań objęte są wszelkiego rodzaju analizy nieruchomości mające wspomóc decyzję klienta lub jego ogólną wiedzę na temat danego rynku nieruchomości. Przykładem takich opracowań jest między innymi:

Ze względu na różnorodność opracowań koszt ustalany jest indywidualnie z klientem.

Przykładowy cennik

Wycena nieruchomości

Lokal mieszkalny

od 750zł

Lokal użytkowy

od 1200zł

Dom jednorodzinny

od 1300zł

Grunt niezabudowany

od 750zł

EstateValue

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Mateusz Piętak
rzeczoznawca majątkowy Wrocław
nr upr. 7068

Social media

Rzeczoznawca nieruchomości Wrocław

copyright 2021